تبلیغات
  کدهای مجانی دخملونه - نتایج نظرسنجی ها
خب خب اینم نتایج نظرسنجی ها:


سوم نظرسنجی جوابش ریاضی بود!واقعا من فکرمیکردم همه ازریاضی نفرت دارن


نتیجه:فروزن. اصلا فکرشم نمی کردم!

اینم این یکی نظرسنجی:


مرسی:) وازاون نه نفرم واقعا کمال تشکر رو دارم:/